İş Güvenliği

 


İşletmelerde işlerin yapılması esnasında gerçekleşen olayların içerdiği tehlikeler belirlenmektedir. Bu tehlikeler çalışanın davranışına bağlı olarak kullanılan cihaz, ortam koşulları, olası bir kaza sonucu etkilenecek kişi sayısı ve zarar gibi değişkenler üzerinden derecelendirilmektedir. Tehlikeleri tetikleyip kazaya dönüştürebilecek nedenler saptanarak olası risk elde edilerek bu riski en düşük seviyeye indirmek için gerekli önleyici tavsiyeleri ve tedbirleri içermektedir.
Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Böylece çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda, eğer mevcut riskler var ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor halinde sunulmaktadır

İş Güvenliği Hizmetlerimiz,
Risk Analizi
Acil Eylem planlarının yapılması
Temel İSG Eğitimi