Yönetim Danışmanlığı

 


Yönetim Danışmanlığı Hizmeti, İşletmelerin performanslarını arttırmak, belirsizliği azaltmak ve değer katmak olgusu ile yola çıkar. Şirketlerin sürdürülebilir ve devamlı olabilmesi için çabalar. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, şirketlerin oldukça esnek bir yapıda olmalarını gerektirmektedir. Önemli olan değişimden kaçınmak yerine değişimle birlikte hareket edebilmektir. Esnek olmak değişimin gerekliliğini anlayıp, potansiyel faydalarını fark edebilmektir. ADD olarak olaylara farklı bir açıdan bakmanızı, kaynaklarını ve risklerinizi daha iyi yönetmenizi, yeni iş fırsatlarını yakalamanızı sağlayabiliriz.

ADD iş dünyasında yaşanan problemleri ve zorlukları öngörerek müşterilerine değer katmakta ve her bir müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarına yönelik fikirler ve çözümler üretmektedir.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz;


İş süreç analizi ve yeniden yapılandırma
Kurumsal yapılandırma
İş planı ve strateji hazırlanması
Tedarik yönetimi
Planlama ve Bütçeleme sistemlerinin geliştirilmesi,
Bilgi Sistemleri yatırım danışmanlık hizmetleri,
Proje yönetimi danışmanlık hizmetleri,
Yeni kurulmuş işletmeler için organizasyonel yapılanma çalışmaları ve faaliyetlerin genişlemesine paralel olarak yeniden yapılanma çalışmaları,
Personel planlaması ve eğitimi içeren personel politikalarının geliştirilmesi,
Türkiye'de kuruluş aşamasında olan yabancı firmalara yönelik danışmanlık hizmetleri,
Personel istihdamına yönelik danışmanlık hizmetleri
Fizibilite raporlarının hazırlanması