Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı)

 


İşletmeler, temel faaliyetlerindeki işlere odaklanmak, personel maliyetlerini düşürmek ve uzmanlık alanı olmayan konuları da uzmanlaşmış farklı organizasyonlara devretmek amacıyla bazı faaliyetlerini dış kaynak temini yolu gerçekleştirirler.

Günümüzde işletmeler küreselleşmenin sonucunda artan rekabetçi ortamda faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla ve  tam uzmanlaşmadıkları konulardaki işlerini bu konuda uzmanlaşmış şirketlere devretmelerine olanak sağlayan bir yönetim stratejisidir. Kendi faaliyet alanları dışında kalan sorumlulukları profesyonel şirketler aracılığı ile “outsource” eden şirket sahipleri ve yöneticileri bu şekilde sadece kendi işlerine odaklanıp, daha kısa sürede büyüme ve gelişme ortamı yaratıp buna bağlı olarak karlılıklarını arttırabilmektedir. Dış kaynak kullanım nedenleri maliyetleri azaltmak, küçülmek, personel esnekliği, kaliteyi arttırmak, riski düşürmek ve yeniliklere ayak uydurmak gibi nedenler sayılabilir.

ADD olarak bu konuda da deneyim ve liyakatlı kadrosu ile yardımcı olacak ve ana faaliyetlerinize yoğunlaşmanızı kolaylaştıracaktır.

Dış Kaynak Kullanımı Hizmetlerimiz;


Şirket kuruluşlarının yapılması
Görev tanımlarının yapılması,
İstenen niteliklere uygun personel temini,
Muhasebe ve yasal kayıtların tutulması ve yabancı dilde raporlanması,
KDV İade İşlemleri talebi, takibi ve sonuçlandırılması
Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü,
Sigorta bildirgelerinin ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi,
Sigorta teşvikleri
Periyodik ve özel amaçlı raporların hazırlanması ve ilgili birimlere ulaştırılması
Mali Müşavirlik hizmeti
Hesap açılış ve kapanışlarının yapılması
Sanal, Fiziki ve mobil pos temini